MICHELE VAN DEN BERGH

De bakermat van mijn ervaring, sinds mijn afstuderen in 2016, ligt in het geboortehuis ISIS van Annemie Inion, mijn mentor en inspirator. Vrouwen komen van heinde en verre om een natuurlijke bevalling met haar te kunnen beleven. Ik ben er werkzaam in de consultaties, assistenties van bevallingen (thuis of in het geboortehuis) en in de postpartumzorg.

De bevalling is zo een belangrijke gebeurtenis in het leven van een vrouw dat de manier waarop dit beleefd wordt een diepe inprint met zich meebrengt. Ik verdiepte me in de factoren die bijdragen tot een positief gevoel. Mijn bachelorproef ‘Het is me bevallen! Explorerende literatuurstudie over de factoren die bijdragen tot een positieve geboortebeleving.’ was hier het resultaat van. Ik geloof dat de geboorte van een kind niet alleen een lichamelijke gebeurtenis is, maar veel meer dan dat! Het is het moment waarop de vrouw “moeder” wordt en het kind een eigen “leven” krijgt. ARTEMIS eert het ware wonder van zwangerschap en geboorte.

ANNE DANEELS
https://www.vroedvrouwen.be/nl/vroedvrouw/anne-daneels

ANNEMIE INION
Geboortehuis ISIS van Annemie Inion