LIESA DE BREUCKER

In juni 2016 studeerde ik af als vroedvrouw aan de Odisee hogeschool te Sint-Niklaas. De opleiding gaf me veel leerrijke momenten, waaronder de stage-ervaring in Afrika het toppunt was. Mijn zelfstandigheid heeft hier een enorme boost door gekregen.

 

 

 

Daarnaast was de uiteindelijke Bachelorproef een heel belangrijke topic van de opleiding. Mijn interesse gebied bevindt zich in de fasciatherapie ( = een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard). Ik stelde mezelf de vraag of fasciatherapie een effect kon hebben op huilbaby’s. Deze vraag bracht me bij Feron Ann en Sercu Paul, die me begeleid hebben doorheen dit werk. Het heeft me nieuwe inzichten bezorgt die ik mee wil nemen in de zelfstandige praktijk.

Direct na mijn studies ben ik beginnen werken als vroedvrouw in AZ Nikolaas, waar ik ondertussen mijn ervaring vergroot.

Tot slot is  het mijn ultieme droom/doel om als zelfstandig vroedvrouw dichter bij de gezinnen te staan en hen optimaal te kunnen begeleiden. Ik hou van een persoonlijke, warme en vooral natuurlijke aanpak, waardoor iedereen zich op het gemak voelt.

 

MICHELE VAN DEN BERGH

De bakermat van mijn ervaring, sinds mijn afstuderen in 2016, ligt in het geboortehuis ISIS van Annemie Inion, mijn mentor en inspirator. Vrouwen komen van heinde en verre om een natuurlijke bevalling met haar te kunnen beleven. Ik ben er werkzaam in de consultaties, assistenties van bevallingen (thuis of in het geboortehuis) en in de postpartumzorg.

 

 

Al mijn kennis, liefde en gedrevenheid neem ik mee in de vroedvrouwenpraktijk ARTEMIS.

De stageperiode van 3 maanden in Tanzania heeft me ‘hands-on’ leren werken.  Creativiteit en focus zijn nodig in settings waar de middelen soms ontbreken!  Door deze en talrijke andere stages tijdens de opleiding vroedkunde stelde ik me de vraag waarom de ene vrouw een extatische geboorte-ervaring meemaakt en de andere een traumatische. Ik wilde leren wat vrouwen belangrijk vinden om een positief gevoel over hun ervaring te hebben.  Mijn bachelorproef    ‘Het is me bevallen! Explorerende literatuurstudie over de factoren die bijdragen tot een positieve geboortebeleving.’ was hier het resultaat van. Ik geloof dat de geboorte van een kind niet alleen een lichamelijke gebeurtenis is, maar ook een spirituele. Het is het moment waarop de vrouw “moeder” wordt en het kind een eigen “leven” krijgt. ARTEMIS eert het wonder van zwangerschap en geboorte.